Самойленко, І.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання).

Самойленко, І.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання).

Самойленко, І.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ОБҐРУНТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».

Самойленко, І.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».

Самойленко, І.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання).

Самойленко, І.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».

Самойленко, І.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни ОБҐРУНТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».

Самойленко, І.О. и Гнатенко, М.К. и Магомедова, М.О. (2016) Методичні вказівки до проходження виробничої практики (для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Гнатенко, М.К. и Самойленко, І.О. и Магомедова, М.А. (2015) Методичні вказівки до проходження ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2015) Конспект лекцій з дисциплін «Бізнес-планування», «Бізнес-планування та бюджетування» (для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент, 6.020107 – Туризм, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа).

Самойленко, І.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни БІЗНЕС–ПЛАНУВАННЯ (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2014) Дистанційний курс «Бізнес-планування» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування спеціалізації ГОТ і ТУР. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до практичних занять та виконання розрахунково-графічної і самостійної роботи з дисципліни ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2014) МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, (28) (№ 4). С. 4-14.

Самойленко, І.О. (2014) Програма з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів напрямів 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм». [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2014) Програма навчальної дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень» для студентів спеціальності 8.06010302 - Раціональне використання і охорона водних ресурсів, 8.06010108 - Водопостачання та водовідведення. [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2014) Робоча програма з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів за напрямами 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм». [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень» для студентів спеціальності 8.06010302 - Раціональне використання і охорона водних ресурсів, 8.06010108 - Водопостачання та водовідведення. [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 – «Туризм» та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» і напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2012) Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання і напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Самойленко, І.О. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної й організації самостійної робіт з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»)(№1577). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Самойленко, І.О. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.020107 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)(№253). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Характеристика паливно-енергетичного комплексу України» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Самойленко, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»).

Самойленко, І.О. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальностей 6.020107 - “Туризм”, 6.140101 - “Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные

Самойленко, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»).


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter