Буркун, І.Г. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-культура» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Буркун, І.Г. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Бізнес-культура» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Буркун, І.Г. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Буркун, І.Г. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до практичних занять з дисципліни «БІЗНЕС-КУЛЬТУРА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Буркун, І.Г. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-культура» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Буркун, І.Г. (2012) Методичні вказівки до виконання РГР та самостійної роботи з дисципліни "Бізнес-культура" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Буркун, І.Г. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент».

Буркун, І.Г. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1553).

Буркун, І.Г. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»).

Буркун, І.Г. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах МГ» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. Г. Буркун. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 24 с.

Буркун, І.Г. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-культура» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Бардаков , В.А. и Буркун, І.Г. (2010) Методичні рекомендації до виконання РГЗ (КР) з дисципліни «Економіка водного господарства» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)».

Буркун, І.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»).


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter