Волкова, М.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Контролінг (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Волкова, М.В. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Контролінг (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Волкова, М.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни Маркетингова діяльність підприємства (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Волкова, М.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Контролінг (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Волкова, М.В. (2016) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент).

Волкова, М.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Маркетингова діяльність підприємства» (для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент всіх форм навчання).

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Волкова, М.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з дисципліни «Маркетингова діяльність підприємства» (для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент всіх форм навчання).

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання розрахунково-графічної роботи і практичних занять з дисципліни «Організація проектно-кошторисної справи» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”).

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки „Менеджмент”).

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. и Гнатенко, М.К. и Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. и Шаповаленко, Д.О. (2015) Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Волкова, М.В. (2014) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Ціноутворення на підприємствах міського господарства (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Волкова, М.В. (2014) Конспект лекцій з дисциплін «Організація проектно- кошторисної справи», «Проектно-кошторисна справа ремонту житла та будівель» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колонтаєвський, О.П. и Волкова, М.В. (2014) Програма дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [

Колонтаєвський, О.П. и Волкова, М.В. (2014) Робоча програма дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Волкова, М.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація проектно-кошторисної справи» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація проектно-кошторисної справи» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Волкова, М.В. (2013) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦІНОУТВОРЕННЯ» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Волкова, М.В. (2013) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Ціноутворення ” (для студентів 3 курсу денної і 3-4 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент ”)(№2355).

Волкова, М.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни "Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Волкова, М.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель" з дидактичними матеріалами для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Волкова, М.В. и Шаповаленко, Д.О. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Ціноутворення” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – „Менеджмент")(№2237).

Волкова, М.В. и Шаповаленко, Д.О. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Лук’янченкова, В.Є. и Волкова, М.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Проектно-кошторисна справа ремонту житла та споруд» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Волкова, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дидактичними матеріалами з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу денної і 3-4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter