НОВІКОВА, М.М. и Гуляк, Р.Е. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної практики «Вступ до фаху» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Андрєєва, В.М. и Гуляк, Р.Е. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Гуляк, Р.Е. (2013) Конспект лекций в схемах и таблицах по дисциплине «Поведение потребителя» (для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 7.03060101 «Менеджмент организаций и администрирование»).

Гуляк, Р.Е. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «МОНІТОРИНГ І ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”.

Гуляк, Р.Е. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, лабораториних робіт та розрахунково-графічної самостійної роботи студентів з дисципліни «моніторинг і діагностика підприємств галузі» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”.

Гуляк, Р.Е. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «МОНІТОРИНГ І ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ» підготовки «Магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Гуляк, Р.Е. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і менеджмент в техносфері» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯМІСТ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Гуляк , Р. Е. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «Навчальна ознайомлювальна практика (Вступ до фаху)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент").

Бардаков , В.А. и Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні рекомендації до курсового проекту з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (управління персоналом та менеджмент організацій)» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»)(№2280).

Гуляк, Р.Е. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «Навчальна ознайомлювальна практика (Вступ до фаху)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент").

Гуляк, Р.Е. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «Навчальна практика (Аналітична)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент").

Гуляк, Р.Е. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «Навчальна практика (Вступ до фаху)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент").

Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні вказівки до навчальної ознайомлювальної практики "Вступ до фаху" (для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» )/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Р.Е. Гуляк – Х.: ХНАМГ, 2013. – 25 с.

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни „Організація систем життєзабезпечення міст" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»)(№2202).

Андрєєва, В.М. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної, 5 та 6 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Бардаков , В.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Ділове адміністрування (управління персоналом та менеджмент організацій») (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Гуляк, Р.Е. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і менеджмент в техносфері» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Організація системи життєзабезпечення міста» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки (6.030601) – «Менеджмент»).

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter