Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент та 6.140101 – Готельно-ресторанна справа).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни СТАТИСТИКА (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм).

Гайдученко, С.О. и Шахова, О.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Регіональний менеджмент» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Гайдученко, С.О. и Шахова, О.В. (2013) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Бардаков , В.А. и Шахова, О.В. (2013) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до рішення практичних та контрольних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»).

Бардаков , В.А. и Шахова, О.В. (2012) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.06010302 "Раціональне використання і охорона водних ресурсів".

Бардаков , В.А. и Шахова, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.06010302 "Раціональне використання і охорона водних ресурсів".

Гордієнко, Н.І. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахункової і контрольної робіт з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 “Облік та аудит ”)(№2220).

Ковалевський , Г.В. и Шахова, О.В. и Колесник, Т.М. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»(для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"). ХНАГХ. (

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”).

Кондратенко, Н.О. и Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter