Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) та 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)).

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Запорожець, Г.В. и Штерн, Г.Ю. и Боровик, М.В. и Калашнікова, Х.І. и Гнатенко, М.К. (2015) ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник.

Штерн, Г.Ю. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Ділове адміністрування (корпоративне управління)», «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.03060107 – Логістика). [

Штерн, Г.Ю. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» ( для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2014) Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)” для студентів спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2014) Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної діяльності).

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2014) Робоча програма “Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)” для студентів спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Штерн, Г.Ю. (2013) ПРОГРАММА ТА РОБОЧА ПРОГРАММА НАВЧАЛЬНОЇ ДІСЦИПЛІНИ «ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО –КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент»).

Штерн, Г.Ю. (2013) Дистанційний курс навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності на підприємствах міського господарства» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Штерн, Г.Ю. (2013) Дистанційний курс навчальної дисципліни «Особливості економічної та підприємницької діяльності підприємств житлово-комунального господарства» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Штерн, Г.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Ділове адміністрування (корпоративне управління)», «Корпоративне управління» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), 5 курсу заочної форми навчанняза спеціальністю 8.03060107 «Логістика».

Штерн, Г.Ю. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (корпоративне управління)» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (корпоративне управління)» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Ділове адміністрування (корпоративне управління) для студентів 6 курсу заочної форми навчання за спеціальнісю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціалізації «Логістика»).

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності на підприємствах міського господарства» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Штерн, Г.Ю. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (корпоративне управління») (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Штерн, Г.Ю. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), спеціалізації «Логістика»).

Штерн, Г.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»).


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter