Plotnicka

 

Освітньо-наукова програма підготовки

доктора філософії (PhD)

Спеціальність 073 «Менеджмент»

 

 

 

Керівник програми –
Плотницька Світлана Іванівна,
доктор економічних наук,
доцент
 

            Програма підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 073 «Менеджмент» розрахована на 4 рокиза денною та заочною формами навчання. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна вища освіта (дипломи спеціаліста, магістра). Набуття фахових компетентностей забезпечує безпосередня робота з науковим керівником за темою дисертації, а також вивчення дисциплін:

 • Менеджмент і адміністрування;
 • Управління розвитком соціально-економічних систем;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Корпоративне управління;
 • Стратегічний маркетинговий менеджмент;
 • Управління персоналом;
 • Моделі та методи управління IT-проектами;
 • Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності;
 • Сучасні методи викладання у вищій школі;
 • Академічна та наукова англійська мова;
 • Управління науковими проектами;
 • Історія і філософія науки. 

   Методичне забезпечення навчального процесу повністю відповідає вимогам МОН України і гарантує сучасний освітній рівень підготовки з інформаційно-комунікаційних компетентностей, сучасних засад професійної діяльності, аналітичного мислення, лідерських управлінських якостей та знання професійної англійської мови.

    Особлива увага в підготовці докторів філософії приділяється міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності аспірантів і викладачів.

Після закінчення навчання та захисту дисертації випускникам присвоюється науковий ступінь «Доктор філософії з менеджменту», що дає їм можливість займати як керівні посади різного рівня на підприємствах, в організаціях, так і займатися науковою діяльністю в науково-дослідних установах і обіймати науково-педагогічні посади в вищих навчальних закладах. 

Професіограма доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» доступна за посиланням

Вартість навчання

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування http://mmgh.kname.edu.ua, а також за телефонами:

            тел. кафедри менеджменту і адміністрування (057) 707-31-13;

            тел. зав. кафедри менеджменту і адміністрування (Новікова Марина Миколаївна) - моб. 067-913-20-34.

 

 

 


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter