фото 24.02.2017

 

            

Керівник програми – Бєльська Тетяна Валентинівна

доктор наук з державного управління, доцент 

 

 

 

 

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки і 10 місяців за денною та заочною формами навчання. Програма забезпечує підготовку фахівців для роботи в організаціях (установах) публічної сфери, державного управління та місцевого самоврядування, що передбачає набуття професійних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, громади. Програма вчить лідерству й успішному публічному менеджменту.

            Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Державне та регіональне управління;
 • Теорія організації;
 • Основи публічного управління та адміністрування; 
 • Місцеве самоврядування;
 • Документообіг в публічному управлінні;
 • Управління персоналом;
 • Державна служба;
 • Стратегічне управління;
 • Електоронне урядування;
 • Організаційна культура;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право);
 • Управління місцевими фінансами та бюджетом;
 • Державні фінанси та бюджетний процес;
 • Соціальна політика та соціальна робота;
 • Управлінські рішення.

            Сучасні вимоги роботодавців потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

            Об’єктами професійної діяльності бакалавра з публічного адміністрування є:

 • Центральні та регіональні органи виконавчої влади;
 • Органи місцевого самоврядування;
 • Громадські об’єднання;
 • Міжнародні неурядові установи;
 • Міждержавні органи та структури;
 • Науково-освітні установи.

Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також, завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення бакалавріату випускники можуть працювати на посадах помічників начальників департаментів, управлінь, відділів в органах державної влади та місцевого самоврядування, помічників керівників об’єднаних територіальних громад, їх структурних підрозділів, продовжити навчання в магістратурі.

Професіограма бакалавра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Вартість навчання

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування, а також за телефонами:

            тел. роб. (057) 707-31-13;

            тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і публічного адміністрування

 


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter