Вступ на навчання за освітніми програмами підготовки магістра на основі базової та повної вищої освіти в 2021 році відбувається в такі терміни:

 Строки прийому заяв та документів - денна форма навчання 

Строки прийому заяв та документів - заочна форма навчання

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА ВИПРОБУВАНЬ

Спеціальність

Спеціалізація

(Освітня програма)

Денна форма навчання бюджетна, небюджетна

Заочна форма навчання небюджетна Вагові кофіцієнти
 073 Менеджмент  Менеджмент організацій і адміністрування 1.ЄВІ
2. Фахове вступне випробування
1.ЄВІ
2. Фахове вступне випробування

 0,25

0,75

 Менеджмент (освітньо-наукова)

1.ЄВІ
2. Фахове вступне випробування

 -  0,25

0,75

 28 Публічне управління та адміністрування   Адміністративний менеджмент 1.ЄВІ
2. Фахове вступне випробування
1.ЄВІ
2. Фахове вступне випробування

0,25

0,75

 Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами  - 1.ЄВІ
2. Фахове вступне випробування

0,25

0,75

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (освітня програма Менеджмент організацій і адміністрування) 2021

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (освітньо-наукова програма Менеджмент) 2021

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (освітня програма Адміністративний менеджмент) 2021 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (освітня програма Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами) 2021

 Вступники до магістратури подають такі документи:

- заяву, в якій вказується спеціальність, освітньо-професійна програма та форма навчання;

- документ державного зразка про попередньо здобутий освітній рівень,  на основі якого здійснюється прийом (диплом бакалавра і його додаток + їх ксерокс 3 шт.);

- дві фотокартки розміром 3х4 см;

- три копії ідентифікаційного коду;

- три копії паспорта громадянина України;

- картонний швидкозшивач і 1 прозорий файл;

- при відновленні 3 копії та оригінал академсправка.

Правила прийому в 2021 році 

 

Якщо виникли питання:

+38 067 572-42-30 Запорожець Ганна Володимирівна, канд.екон.наук, доцент кафедри МіПА

+38 067 913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри МіПА