Зарахування випускників коледжів, технікумів

Вступ на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра в 2021 році відбувається в такі терміни:

 Строки прийому заяв та документів - денна форма навчання 

 Строки прийому заяв та документів - заочна форма навчання

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ (ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ)

Спеціальність Спеціалізація (Освітня програма)

Денна форма навчання

небюджетна

Заочна форма навчання

небюджетна

Вагові кофіцієнти
 073 Менеджмент   Менеджмент організацій міського господарства

1. Українська мова і література
2. Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика
3. Фахове вступне випробування

1. Українська мова і література
2. Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика
3. Фахове вступне випробування

0,25

0,25

0,5

 Менеджмент міжнародних компаній 1. Українська мова і література
2. Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика
3. Фахове вступне випробування
1. Українська мова і література
2. Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика
3. Фахове вступне випробування

0,25

0,25

0,5

 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1. Українська мова і література
2. Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика
3. Фахове вступне випробування
1. Українська мова і література
2. Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика
3. Фахове вступне випробування

0,25

0,25

0,5

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (освітня програма Менеджмент організацій міського господарства) 2021

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (освітня програма Менеджмент міжнародних компаній) 2021

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (освітня програма Публічне управління та адміністрування) 2021

 Якщо виникли питання:

+38 067 572-42-30 Запорожець Ганна Володимирівна, канд.екон.наук, доцент кафедри МіПА

+38 067 913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри МіПА

 

Правила прийому на навчання в 2021 році

Документи для приймальної комісії

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військового квитка або посвідчення про приписку–для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.