Викладачі кафедри менеджменту і публічного адміністрування під час карантину працюють з використанням платформи дистанційного навчання Moodle, а також засобів дистанційної комунікації (Teams, Skype, Zoom).  Для зв'язку використовуйте:

Адреси електронних пошт викладачів

Графік онлайн-консультацій викладачів кафедри в осінньому семестрі 2021/2022 н.р.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Освітня програма  «Менеджмент організацій міського господарства»
Освітня програма «Менеджмент міжнародних компаній» 
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»  Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ
Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 
Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»
Освітньо-професійна програма «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»
ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ
 Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (PhD)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (PhD)