BorovikГарант освітньо-професійної програми Боровик Марина Вікторівна,

 доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

РЕЦЕНЗІЯ 1

РЕЦЕНЗІЯ 2

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми 
  1. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
 ОК 1  Фінансовий менеджмент
 ОК 2  Наукові дослідження в менеджменті організацій
 ОК 3  Менеджмент організацій
 ОК 4  КР Менеджмент організацій
 ОК 5  Управління проектами
 ОК 6  Стратегічна діагностика потенціалу організації
 ОК 7  HR-менеджмент
 ОК 8  Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 ОК 9  Переддипломна практика
 ОК 10  Кваліфікаційна робота
  2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 ВК 1  Управління фінансовими ресурсами організації
 ВК 2  Корпоративне управління
 ВК 3  Управління якістю
 ВК 4  Ризик-менеджмент
 ВК 5  Інвестиційний менеджмент