Спеціальність

Освітня програма

ЗНО 2020

Бюджет

Контракт

073 «Менеджмент»

Менеджмент організацій міського господарства

1. Укр. мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1. Укр. мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або Географія

 

ШевченкоКерівник програми – Шевченко Вікторія Сергіївна,

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки і 10 місяців за денною та заочною формами навчання. Після закінчення бакалавріату випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр з менеджменту», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Менеджмент організацій міського господарства».

Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Теорія організації;
 • Менеджмент і адміністрування: (Теорія організації, Менеджмент, Операційний менеджмент, Управління персоналом, Самоменеджмент, Управління інноваціями, Стратегічне управління, Адміністративний менеджмент);
 • Управління організаціями міського господарства;
 • Маркетинг; PR та рекламні технології;
 • Бренд-менеджмент;
 • Електрона комерція;
 • Інформаційні системи і технології;
 • Економіка і фінанси підприємства;
 • Організація підприємницької діяльності;
 • Бізнес-комунікації; Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Міжнародні бізнес-стратегії.

Сучасні вимоги роботодавців до помічників керівників організацій або їх структурних підрозділів потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення бакалавріату випускники можуть працювати на посадах помічників керівників організацій різних форм власності та видів економічної діяльності, менеджерів за різними напрямами діяльності організації, наприклад, з реклами, персоналу, маркетингу, основної діяльності підприємств міського господарства, помічників менеджерів готелів, ресторанів, помічників управляючих бізнес-структурами, помічників менеджерів з персоналу, реклами в IT-компаніях, продовжити навчання в магістратурі.

Професіограма бакалавра зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня  програма «Менеджмент організацій міського господарства»

Вартість навчання

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування, а також за телефонами:

         тел. роб. (057) 707-31-13;

         тел. моб. 063-051-22-05 Шевченко Вікторія Сергіївна – керівник програми;

         тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і публічного адміністрування.