Носик

Закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (2007 р.) за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2011 р.) за спеціальністю «Державне управління».

Кандидат наук з державного управління (2018 р.) за спеціальністю 25.00.03 – державна служба, дисертація на тему: «Розвиток служб управління персоналом державного органу на засадах компетентністного підходу».

У 2004-2011 роках працювала головним спеціалістом відділу кадрів Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради, Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради, головним спеціалістом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. 

У 2011-2021 роках обіймала посади заступника начальника відділу кадрів, начальника відділу роботи з персоналом Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Зараз працює на посаді начальника відділу роботи з персоналом Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради.

У 2018-2021 роки викладала дисципліни «Публічна політика», «Парламентаризм», «Громадські об’єднання і політичні партії як суб’єкти публічної політики» на кафедрі політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Також у цей період викладала на короткотермінових курсах підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за темами: «Актуальні проблеми управління персоналом», «Системний аналіз управлінських проблем», «Організаційні цінності та корпоративна культура», «Практичні аспекти застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»: Фінансовий контроль».

Зараз у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова на посаді старшого викладача кафедри менеджменту і публічного адміністрування викладає навчальну дисципліну «Управління персоналом».

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем в галузі управління персоналом, розвитку кадрової політики на центральному та місцевому рівнях, створення сприятливих умов для розвитку компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування складу ДЕК із захисту дипломних робіт магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Має відзнаки місцевого та регіонального рівнів.

Автор понад 20 наукових праць з публічного управління та управління персоналом