Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування» (Управління змінами. Управління якістю) (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування).

Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент).

Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства» (для студентів всіх форм навчання напряму 6.030601 – Менеджмент, професійне спрямування «Менеджмент організацій міського господарства»).

Калашнікова, Х.І. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Калашнікова, Х.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки “6.030601 Менеджмент” ).

Калашнікова, Х.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни Ділове адміністрування («Управління якістю», «Управління змінами») (для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [

Калашнікова, Х.І. (2015) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Особливості економічної та підприємницької діяльності підприємств житлово-комунального господарства» (для студентів напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”).

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Запорожець, Г.В. и Штерн, Г.Ю. и Боровик, М.В. и Калашнікова, Х.І. и Гнатенко, М.К. (2015) ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник.

Новікова, М.М. и Калашнікова, Х.І. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної (аналітичної) практики (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Карлова, О.А. и Шевченко, В.С. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування» (Менеджмент організацій. Корпоративне управління) (для магістрантів всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент).

Шевченко, В.С. (2016) Конспект лекций по дисциплине «Менеджмент и администрирование (Теория организации)» (для студентов 2 курса направления подготовки 6.030601 – Менеджмент всех форм обучения).

Шевченко, В.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)).

Новікова, М.М. и Дегтярь , Олег Андрійович и Боровик, М.В. и Гриненко, В.В. и Магомедова, М.А. и Мельман , В.О. и Шевченко, В.С. и Гнатенко, М.К. и Браташ, М.А. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник.

Шевченко, В.С. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 «Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Шевченко, В.С. (2015) План видання дистанційних курсів кафедра Менеджменту і адміністрування на 2015/2016 навчальний рік.

Шевченко, В.С. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ)” (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Шевченко, В.С. (2014) Конспект лекцій з курсу «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент).

Шевченко, В.С. (2014) План видання дистанційних курсів кафедри Менеджменту і маркетингу в міському господарстві на 2014-215 н/р.

Шевченко, В.С. (2014) Програма з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Шевченко, В.С. (2014) Робоча програма з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Шевченко, В.С. и Бондаренко, О.В. (2014) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов, проведению практических занятий и выполнения контрольной работы по дисциплине «Менеджмент и администрирование (Теория организации)» (для студентов 2 курса направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» всех форм обучения).

Шевченко, В.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Шевченко, В.С. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ)» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності”).

Шевченко, В.С. (2013) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ)» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності”).

Шевченко, В.С. (2013) Дистанційний курс навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання).

Шевченко, В.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 - Менеджмен організацій та адміністрування).

Шевченко, В.С. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів з курсу «Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання).

Шевченко, В.С. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання).

Шевченко, В.С. (2013) Дистанційний курс «Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання).

Шевченко, В.С. (2013) План видання дистанційних курсів.

Васильєв, О.В. и Шевченко, В.С. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Регіональний менеджмент» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Васильєв, О.В. и Шевченко, В.С. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)).

Шевченко, В.С. (2012) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни “Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”.

Шевченко, В.С. (2012) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни “Управління персоналом” для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”.

Васильєв, О.В. и Шевченко, В.С. (2012) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ„ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ)”(для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування(за видами економічної діяльності)).

Васильєв, О.В. и Шевченко, В.С. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Васильєв, О.В. и Шевченко, В.С. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Васильєв, О.В. и Шевченко, В.С. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Віноградська, О.М. и Молчанова, О.П. и Шевченко, В.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напрямку 6.030504 – «Економіка підприємства» та 6.030509 – «Облік та аудит»).

Шевченко, В.С. (2012) Конспект лекций в схемах по дисциплине «Управление персоналом» (для студентов 5 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 Менеджмент).

Шевченко, В.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»).

Шевченко, В.С. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (управління персоналом та менеджмент організацій)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Шевченко, В.С. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Шевченко, В.С. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Шевченко, В.С. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Шевченко, В.С. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Шевченко, В.С. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Шевченко, В.С. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ „ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент).

Васильєв, О.В. и Шевченко, В.С. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ „РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент).

Шевченко, В.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»).