Спеціальність

Освітня програма

ЗНО 2021

Денна форма навчання бюджетна, небюджетна

Заочна форма навчання небюджетна

073 «Менеджмент»

Менеджмент організацій міського господарства

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

 

ШевченкоКерівник програми – Шевченко Вікторія Сергіївна,

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки і 10 місяців за денною та заочною формами навчання. Після закінчення бакалавріату випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр з менеджменту», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Менеджмент організацій міського господарства».

Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Теорія організації;
 • Менеджмент і адміністрування: (Теорія організації, Менеджмент, Операційний менеджмент, Управління персоналом, Самоменеджмент, Управління інноваціями, Стратегічне управління, Адміністративний менеджмент);
 • Управління організаціями міського господарства;
 • Маркетинг; PR та рекламні технології;
 • Бренд-менеджмент;
 • Електрона комерція;
 • Інформаційні системи і технології;
 • Економіка і фінанси підприємства;
 • Організація підприємницької діяльності;
 • Бізнес-комунікації; Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Міжнародні бізнес-стратегії.

Сучасні вимоги роботодавців до помічників керівників організацій або їх структурних підрозділів потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення бакалавріату випускники можуть працювати на посадах помічників керівників організацій різних форм власності та видів економічної діяльності, менеджерів за різними напрямами діяльності організації, наприклад, з реклами, персоналу, маркетингу, основної діяльності підприємств міського господарства, помічників менеджерів готелів, ресторанів, помічників управляючих бізнес-структурами, помічників менеджерів з персоналу, реклами в IT-компаніях, продовжити навчання в магістратурі.

Програма фахового вступного випробування 2021

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування, а також за телефонами:

         тел. роб. (057) 707-31-13;

         тел. моб. 063-051-22-05 Шевченко Вікторія Сергіївна – керівник програми;

         тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і публічного адміністрування.