IMG 5463Керівник програми –

 

Новікова Марина Миколаївна,

доктор економічних наук, професор,

зав. кафедри

 

 Програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 4 місяця за денною формою навчання і на 1 рік 10 місяців за заочною (дистанційною) формою навчання. Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр з менеджменту», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування», що дає їм можливість працювати менеджерами-управителями в організаціях будь якого виду економічної діяльності.

Особливістю підготовки магістрів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

підготовка магістрів Менеджмент організацій і адміністрування

 • Менеджмент організації;
 • Корпоративне управління;
 • Управління якістю та змінами;
 • Управління проектами;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Ризик-менеджмент;
 • Інвестиційний менеджмент;
 • Стратегічна діагностика потенціалу організації;
 • Електоронне урядування;
 • Організаційна культура;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 • Адаптація організації до зовнішнього середовища;
 • Методологія наукових досліджень.

Сучасні вимоги роботодавців до менеджерів-управителів потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення магістратури випускники можуть працювати на посадах керівників організацій різних форм власності та видів економічної діяльності, їх структурних підрозділів, менеджерів за різними напрямами діяльності організації, наприклад, менеджерами з персоналу, реклами, маркетингу, організовувати бізнес, управляти бізнес-структурами, займатися науково-педагогічною діяльністю, продовжити навчання в аспірантурі.

Професіограма магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент», овсітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування

Вартість навчання

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування, а також за телефонами:

тел. роб. (057) 707-31-13;

 тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і публічного  адміністрування

Программа фахового вступного випробування

Программа додаткового вступного випробування


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter