В 2022 році вступ на навчання за освітніми програмами підготовки магістра на основі базової та повної вищої освіти здійснюється за результати магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та фахового іспиту

МТНК + фахове вступне випробування + мотиваційний лист

Перелік вступних іспитів та випробувань в 2022 році

Спеціальність

Спеціалізація

(Освітня програма)

Денна форма навчання / бюджетна, небюджетна

Заочна форма навчання / небюджетна

Вагові кофіцієнти
 073 Менеджмент 

Менеджмент організацій і адміністрування

1. МТНК

2. Фаховий іспит

1. МТНК

2. Фаховий іспит

 0,5

0,5

281 Публічне управління та адміністрування 

Публічне управління розвитком громад та територій

1. МТНК

2. Фаховий іспит

1. МТНК

2. Фаховий іспит

 0,5

0,5

 

Програма фахового вступного іспиту "Менеджмент організацій і адміністрування"

Програма фахового вступного іспиту "Публічне управління розвитком громад та територій"

Також в 2022 році при вступі на навчання абітурієнти мають підготувати мотиваційний лист. Мотиваційний лист під час вступу до Університету на бюджет буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, а для вступу на контракт він може бути основою для рейтингування вступників. 

Увага!!! Реєстрація на магістерський тест навчальної компетентності триватиме з 27 червня до 18 липня включно. Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

Спеціальність 073 Менеджмент (освітня програма Менеджмент організацій і адміністрування): Конт. телефон відповідальної особи - 066-304-03-39 (Гмиранець Катерина Віталіївна). Ел. пошта для реєстрації та обробки - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (освітня програма Публічне управління розвитком громад та територій): Конт. телефон відповідальної особи - 066-304-03-39 (Гмиранець Катерина Віталіївна). Ел. пошта для реєстрації та обробки - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Вступ на заочну форму навчання: 380 67 989 91 60 (Жигло Оксана Олександрівна) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Для реєстрації вступник  має надіслати на вищезазначену електронну адресу  скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків;
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МТНК).

 

Правила прийому до ХНУМГ  в 2022 році 

 

Якщо виникли питання:

+38 067 572-42-30 Запорожець Ганна Володимирівна, канд.екон.наук, доцент кафедри МіПА

+38 067 913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри МіПА