Зарахування випускників коледжів, технікумів

На спеціальності  073 Менеджмент,  281 Публічне управління та адміністрування  на навчання за освітніми 
програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій).

  Вступники після технікумів та коледжів з профільних спеціальностей зараховуються на 2,3 курс.

 

Графік проведення додаткового та фахового вступного випробування

на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на денну та заочно-дистанційну форму навчання

за спеціальностями 073 «Менеджмент»

281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Дата

Час проведення

Аудиторія

25.08.2020 р. Консультація

10.15 – 11.50

609 бмк

26.08. 2020 р.

Додаткове випробування

10.00 – 14.00

609 бмк

27.08.2020 р.

Фахове випробування

10.00 – 14.00

609 бмк

 

Якщо виникли питання:

+38 067 572-42-30 Запорожець Ганна Володимирівна, канд.екон.наук, доцент кафедри МіПА

+38 067 913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри МіПА

 

  

Правила прийому на навчання в 2020 році

Документи для приймальної комісії

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військового квитка або посвідчення про приписку–для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.