Зарахування випускників коледжів, технікумів в 2022 році

В 2022 році вступ на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019- 2021 років. 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ В 2022 РОЦІ

Спеціальність      Освітня програма                                                                            

Денна, / Заочно-дистанційна форма навчання / небюджетна

Вагові кофіцієнти
073 Менеджмент

1. Менеджмент організацій міського господарства                                     

2. Менеджмент міжнародних компаній                                                                     

1. Українська мова (НМТ) або українська мова та література/українська мова (ЗНО 2019-2021 років)


2. Математика або Історія України (НМТ) або Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика (ЗНО 2019-2021 років)

0,5

0,5

281 Публічне управління та адміністрування

1. Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова (НМТ) або українська мова та література/українська мова (ЗНО 2019-2021 років)

2. Математика або Історія України (НМТ) або Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика (ЗНО 2019-2021 років) 

 0,5

0,5

 

Також в 2022 році при вступі на навчання абітурієнти мають підготувати мотиваційний лист. Мотиваційний лист під час вступу до Університету на бюджет буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, а для вступу на контракт він може бути основою для рейтингування вступників. 

 Якщо виникли питання:

+38 067 572-42-30 Запорожець Ганна Володимирівна, канд.екон.наук, доцент кафедри МіПА

+38 067 913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри МіПА

 

Правила прийому до ХНУМГ в 2022 році