РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СТУДЕНТІВ, 

ЯКІ РОЗПОЧИНАЮТЬ НАВЧАННЯ У 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

  

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Вартість першого року навчання, грн.

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

073 Менеджмент

Менеджмент організації міського господарства

16800

7000

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

Менеджмент організації міського господарства

(Випускники ЖКК, ЕМТ)

16300

68000

   

Менеджмент міжнародних компаній

16800

7000

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

281 Публічне управління   та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

16900

7000

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

Публічне управління та адміністрування

(Випускники ЖКК, ЕМТ)

16400

6800

   

 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

 

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Вартість першого року навчання, грн.

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

073 Менеджмент

Менеджмент організації і адміністрування

18400

7700

1 р. 4 м.

1 р. 10 м.

281 Публічне управління   та адміністрування

Адміністративний менеджмент

18400

-

1 р. 4 м.

-

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

-

7700

-

1 р. 10 м.