Згідно «Стратегії гармонізації державного управління країн ЄС і Східного партнерства», яка була підписана 28 країнами Європи, в тому числі і Україною, передбачено формування єдиного освітнього простору країн ЄС і Східного партнерства. Даною загальноєвропейською стратегією передбачено впровадження міжнародних програм студентського обміну (МПСо), а також програм подвійних дипломів (ПДР) між найбільшими українськими університетами і провідними університетами ЄС.

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова є активним учасником даного міжнародного процесу. Кафедра проводить активну міжнародну діяльність в таких сферах як підвищення якості освіти, обмін студентами та стажування викладачів; пошук міжнародних грантів для наукових досліджень (в тому числі Horison 2020); публікація результатів наукових досліджень викладачів кафедри в зарубіжних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. Викладачі кафедри менеджменту і адміністрування підвищують кваліфікацію в університетах країн Євросоюзу.

Так, у 2015 році кафедра менеджменту і публічного адміністрування спільно з кафедрою інженерної екології міст взяла участь у міжнародному консорціумі з розробки проекту для подачі заявки на конкурс наукових грантів програми Horison 2020. Тема проекту - Restoration Agenda for eco-system recovering of abandoned mine sites and sustainability modeling of impacted community (REAGES) «Відновлення екосистем регіонів і моделювання сталого розвитку пост-шахтарських територій». У консорціумі брали участь університети: Freiberg University, Hamburg University of Applied Sciences (Німеччина), University de Haute - Alsace (Франція), Matej Bel University (Словаччина), Ghent University (Бельгія), Zurich University of Applied Science (Швейцарія), University of Natural Resources and Applied Life Sciences (Австрія), Stockholm International Water Institute (Швеція), Jana Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem (Чехія), Zagreb University (Хорватія), Krakow University of Economics, Warminsko-Mazursky University in Olstyn (Польща ). Кафедра в рамках даного проекту була відповідальна за розробку напряму «Cost-benefit analysis of Agenda for restouration» - «Аналіз витрат і вигод від відновлення пост-шахтарських територій».

Доцент Гуляк Р. Е. пройшов повний курс з отримання наукового ступеня PhD (доктор філософії) в Університеті міста Острава (Чехія), факультет економіки з вересня 2014 р. по травень 2017 року. Результатом стажування стала дисертаційна робота за темою «Стратегічне управління розвитком регіонів (порівняльний аналіз регіонів України та регіонів ЄС)».

Доцент Гриненко В. В. пройшов стажування в Університеті Нова Гориця (Словенія) у жовтні-листопаді 2014 р., під час якого працював над дослідженням на тему «Методологія діагностики стратегічного потенціалу підприємств», та педагогічне стажування на факультеті Європейських наук та регіонального розвитку, кафедра стійкого розвитку в Словацькому сільськогосподарському університеті м. Нітра (Словакія) з 13.02. 2017 р. по 17.07. 2017 р.

Доценти Плотницька С. І. і Діоба А. В. пройшли піврічне стажування в Університеті Нова Гориця (Словенія) за програмою Economics & Techniques for the Conservation of the Architectural and Environmental Heritage (Економіка і методи збереження архітектурної спадщини) . Стажування проходило на базі філії університету Нова Гориця у Венеції (Італія) та за участю університетів Венеції (Università Iuav di Venezia), Сорбонни (Paris 1 Panthéon - Sorbonne), Вищої школи архітектури в Парижі (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris - Belleville ), а також Università La Sapienza, Lodovico Quaroni, Roma, Università Federico II, Napoli, Università degli studi di Trieste, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brazil, International Academy for Environmental Sciences.

Доцент Плотницька С. І. також пройшла стажування з 13.09.2016 по 27.09.2016 за програмою «Публікаційна і проектна діяльність в країнах ЄС: від теорії до практики» в Празькому інституті підвищення кваліфікації, доцент Дегтяр О.А. пройшов стажування у жовтні 2016 р. на базі Парламенту Португалії, доцент Гайдученко С.О. 21-26 січня 2018 р. пройшла стажування в Зеленогурському університеті (Польща) за темою «Адміністративна кооперація і координація», доцент Запорожець Г. В. пройшла стажування «Територіальне самоврядування як інструмент розвитку громад у Польщі. Досвід для України» в м. Познань (Польща) з 17.03.2018 р. по 25.03.2018 р., яке було організовано програмою Study Tours to Poland та Фундацією лідерів змін. Доцент Бєльська Т. В. проходила стажування в літньому інституті громадянської освіти (Summer Institute of Civic Studies, (25 липня – 5 серпня 2016 р.) в м. Аугсбург, (Німеччина) за програмою DAAD та стажування з питань публічного управління і менеджменту в Королівстві Іспанія в рамках міжнародної програми для державних службовців та представників органів місцевого самоврядування (1 - 8 жовтня 2017 р.).

Професор Новікова М.М та канд. екон. наук Діоба А.В. брали участь в IX Мiжнароднiй науковiй конференцii Академiчної Асоцiацiї економiчної психологiї, що проходила в м. Гданськi (Польша) 8-9 травня 2015 року з доповiддю на тему «Впровадження поведiнкової економiки до культурної спадщини як суспiльного блага». Доценти Дегтяр О. А. та Калашникова К.І. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи» 20-22 травня 2016 р. у Румунії, також доцент Дегтяр О.А. взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку сучасної науки» 28-30 березня 2018 р. в м. Сеул, Південна Корея. Доцент Плотницька С. І. виступила з доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Нові тенденції та кращі практики соціо-економічних досліджень», яка проходила 26-28 квітня 2018 р. в м. Херцег Нові, Ігало, Республіка Чорногорія.

Студенти кафедри менеджменту і публічного адміністрування також мають можливість навчатися за обміном в університетах країн ЄС. Зокрема, договори про кредитну мобільність студентів укладені з Лісабонським Університетом (Португалія), Технічним університетом Острави (Чехія), з Національним політехнічним інститутом вищої освіти Лейрії (Португалія), Університетом Нової Гориці (Словенія).

Центр міжнародної діяльності та освіти, де Ви можете отримувати актуальну інформацію про існуючі конкурси, процедури оформлення заявок та умови участі.