Кафедра менеджменту і публічного адміністрування є провідною кафедрою факультету менеджменту, на якій готують висококваліфікованих фахівців з менеджменту і публічного управління та адміністрування за новими Державними стандартами вищої освіти України для всіх видів економічної діяльності, державного управління, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад за 9-тю освітніми програмами:

          

БАКАЛАВР

 - Спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організацій міського господарства»

 - Спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент міжнародних компаній» («Management of international companies»)

 - Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

МАГІСТР

- Спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

- Спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

- Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

- Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійна програма «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)

- Спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент»

- Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

 

        

На кафедрі працюють за основним місцем роботи 18 науково-педагогічних працівників, в тому числі 6 докторів наук з економіки та державного управління. Всі викладачі кафедри є досвідченими висококваліфікованими фахівцями в галузях управління та адміністрування, публічного управління та адміністрування. Кафедра готує фахівців зі спеціальностей 073 «Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування».

Кафедру очолює Новікова Марина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, під керівництвом якої активно розвивається освітньо-методична, наукова тазавкаф міжнародна діяльності кафедри. Новікова М. М. входить до складу Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), журі з захисту науково-дослідних робіт II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учасників-членів Малої Академії Наук України, галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій», керує науково-дослідною роботою кафедри «Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія, практика».

Поєднання кращих національних традицій вищої школи з європейськими стандартами вищої освіти, теоретичного навчання з практичною підготовкою (державною та іноземними мовами), очної та заочно-дистанційної формами навчання, активна співпраця з роботодавцями дає можливість готувати фахівців з менеджменту і публічного управління та адміністрування, які мають попит на сучасному ринку праці, в організаціях державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах міського господарства, в бізнес-структурах, ІТ-компаніях, об’єднаних територіальних громадах.

Провідні викладачі кафедри проходять освітньо-наукове стажування в університетах Європи, а найкращі студенти мають можливість навчатися за кордоном за програмами кредитної мобільності і подвійних дипломів. Студенти, які навчаються на кафедрі менеджменту і публічного адміністрування, приймають активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, де займають перші та призові місця. Викладачі і студенти кафедри менеджменту і публічного адміністрування проводять разом час не тільки в освітньому і науковому процесах, а й беруть активну участь в різних молодіжних конкурсах, культурних і спортивних заходах, науково-практичних конференціях і семінарах, днях і тижнях кафедри, а також проводять час просто на природі, що дає їм можливість краще узнати себе і один одного, налагодити партнерські і дружні відносини та наповнює професійну діяльність людським змістом, радістю спілкування, мотивує до саморозвитку.

 

Вчитися та працювати на кафедрі менеджменту і публічного адміністрування престижно!

Тут виправдаються ваші кращі очікування!