ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

аспірант Х. І. Харенко

керівник к.е.н., доц. О. А. Карлова

Процес урбанізації і розвиток міст призвели в Україні до ускладнення всіх міських систем, росту інженерної інфраструктури, зрушення проблем з економці міста. Серйозні завдання з удосконалення міського господарства України вирішуються в межах чинного законодавства. Це в першу чергу пов’язано зі зношеністю основних фондів систем життєзабезпечення міст. Житловий фонд міст, інженерні комунікації, транспортне сполучення, система благоустрою, зелене господарство, ритуальне обслуговування потребують реконструкцій та оновлення. Реалізуються програми використання нових енергозберігаючих та екологічно привабливих технологій, безшумного рухомого складу для міського електротранспорту, новітнього устаткування для водопровідно-каналізаційного господарства, тощо. У цих умовах збільшується роль управління розвитку усіх міських систем.

Теоретичні дослідження українських вчених показали, що існує певний зв'язок між розвитком і функціонування систем життєзабезпечення міста та станом регіональної економіки. Життєдіяльність сучасного міста, якість міського середовища визначається діяльністю комплексу галузей міського господарства, що забезпечують населення міста і виробництво. Економіка міста має складну багаторівневу структуру (галузева, соціальна, відомча), і керування їм направлено, насамперед, на забезпечення результативного використання наявних ресурсів на основі відповідних методів господарювання для вирішення проблем соціально-економічного розвитку й підвищення якості життя населення. Метою функціонування міської системи життєзабезпечення, виступає виробництво суспільних благ для високо комфортних умов життєдіяльності й відтворення населення.

Проблеми функціонування системи життєзабезпечення міста як частки соціально-економічного комплексу регіону, перебувають у центрі уваги теоретиків та практиків , що вивчають регіональну економіку. Представниками наукових шкіл Києва, Харкова, Донецька внесений значний внесок у розробку економічних методів і інструментів керування складними господарськими комплексами з урахуванням особливостей елементів систем життєзабезпечення. Ці питання також розкриті вченими Шутенко Л.М., Семеновим В.Т., Ковалевським Г.В. в Концепції комплексного соціально-економічного розвитку м. Харкова до 2010 р.

Міське господарство тісно пов'язане з системою життєзабезпечення міста, і тому гармонічний, пропорційний розвиток його галузей у тісному взаємозв'язку з потребами містобудівельної бази є основною умовою, що визначає гідне життя й розвиток кожного міста. Тільки раціональне використання міської території, трудових, паливо-енергетичних, водних, науково-технічних ресурсів забезпечить пропорційний розвиток територіальних комплексів.

Для вирішення проблеми ефективності використання потенціалу системи життєзабезпечення міста доцільно визначити його зміст і структуру, маючи на увазі, що наукове визначення цього поняття представляє теоретичне й практичне значення. У практичній діяльності основна увага приділяється розвитку виробничих фондів без відповідного забезпечення їхніми трудовими ресурсами і його мотиваційних механізмів, що приводить до диспропорцій між елементами виробничого потенціалу. Вирішення подібної проблеми нерозривно пов'язано з процесом розширеного відтворення, застосуванням на практиці принципів комерційного розрахунку, зміни форм власності, а також формуванням і функціонуванням ефективної системи життєзабезпечення міста, що є важливою умовою стійкого й пропорційного розвитку на різних рівнях керування економікою міста.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter