12 березня 2020 року в  Харкові відбувся Науковий міжвузівський семінар «Нові вимоги до акредитації освітніх програм».

Кафедру менеджменту і публічного адміністрування ХНУМГ імені О.М. Бекетова  представляли Новікова М.М– доктор економічних наук, професорка, завідувачка кафедри менеджменту і публічного адміністрування (оргкомітет та доповідач) й Кондратенко Н.О– доктор економічних наук, професорка.

Серед організаторів семінару були й ЗВО-партнери нашої кафедри, стейкхолдери.

Процес акредитації має бути застосований закладом вищої освіти для розвитку та вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, тож Новікова М.М. виступила з доповіддю за темою «Вимоги щодо підготовки фахівців спеціальності 073 «Менеджмент».

IMG 1048 min