ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ" відбудеться  18 березня 2022 року

Мета конференції – обговорення актуальних теоретичних, методологічних та практичних проблем, пов’язаних з формуванням ефективної системи управління та публічного адміністрування в умовах транзитивної економіки.

До участі в конференції запрошуються докторанти, аспіранти, викладачі закладів вищої освіти та наукових установ, представники державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнес-структур, громадських організацій та інші зацікавлені особи.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ (СЕКЦІЇ) РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Менеджмент та маркетинг в умовах транзитивної економіки.
  2. Сучасні технології публічного управління та адміністрування.
  3. Ефективні системи управління в галузі туризму та готельного господарства.
  4. Сучасні інформаційні технології в менеджменті та публічному адмініструванні.
  5. Управління фінансами, банківськими установами та страховими компаніями в умовах транзитивної економіки.
  6. Управління проектами та програмами розвитку соціально-економічних систем в умовах транзитивної економіки.

 Форма участі – дистанційна.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Участь у конференції є безкоштовною.