Статті:

  1. Кайлюк Є.М., Бурмака Т.М. КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА
  2. Кайлюк Є.М., Шаповаленко Д.О. Концептуальна схема економічного механізму функціонування комунального господарства регіону / Кайлюк Є.М., Шаповаленко Д.О// «Комунальне господарство міст». Науково-технічний збірник», - Х.: ХНУМГ. 2014 Вип. № 113. – С. 16 28.
  3. Кайлюк Є. М., Пилипенко І. О. Система інвестування в модернізацію ліфтового парку великих міст // Кримський економічний вісник, - м. Сімферополь, Вип. № 6. – 2014.
  4. Кайлюк Є. М., Пилипенко Ю. Організація автомобільного транспорту та забезпечення контролю за якістю перевезення // Кримський економічний вісник, - м. Сімферополь, 2014. Вип. № 5. – с. 216-219.
  5. Кайлюк Є. М.,Браташ М. А. Дослідження досвіду управління житловим фондом в різних країнах світу // Економіка та управління підприємством машинобудівної галузі, - Вип. № 3 (33).
  6. Кайлюк Є. М., Пилипенко І. О. Актуальні проблеми ліфтового господарства України // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку технічних засобів та систем автоматизації. 1-3 жовтня 2014 р.

 

Наукові розробки:

1. Кайлюк Є. М., Гнатенко М.К., Пилипенко Ю.С., Балаба О.В. Вибір транспортного обслуговування логістичної мережі ТОВ «Южная логистическая компания» // Рекомендації щодо удосконалення якості обслуговування логістичної мережі ТОВ «ЮЛК». Економічний ефект зниження витрат на доставку грузів.- ТОВ «ЮЛК», Україна, м. Миколаїв 1.12.2014 р.