KalashnikovaKВ 2003-2008 гг. – студентка Харьковской национальной академии городского хозяйства факультета менеджмента специальности менеджмент организации городского хозяйства. Окончила академию с отличием, была дважды лауреатом президентской стипендии студенчества.

В 2008-2009 гг. – преподаватель-стажер кафедры менеджмента и маркетинга в городском хозяйстве Харьковской национальной академии городского хозяйства.

В 2009-2012 гг. – аспирантка Харьковской национальной академии городского хозяйства (ХНАГХ).

В 2013 году защитила диссертацию кандидата экономических наук «Стратегические направления социально-экономического развития большого города» по специальности 08.00.05 – Развитие продуктивных сил и региональная экономика.

С 2014 года занимает должность старшего преподавателя кафедры менеджмента и администрирования Харьковского национального университета имени А.Н.Бекетова. Преподаёт учебные курсы «Деловое администрирование (Управление изменениями. Управление качеством)», «Менеджмент организаций и предприятий городского хозяйства», «Особенности экономической и предпринимательской деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства».

Научные интересы: региональная экономика, социально-экономическое развитие городов, система жизнеобеспечения городов.

Основные научные публикации:

Научные статьи:

1. Калашнікова Х.І. Інноваційні складові системи життєзабезпечення міст// Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції вчених, студентів і практиків «Стратегія інноваційного розвитку економіки і соціальної сфери України»: / Гол. ред. В.В. Шконда. – Донецьк, 2010. – с. 321-325.

2. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Міський господарський комплекс як складова регіональної економіки// Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: економічні науки. Випуск 96. ХНАМГ, 2010. – с.190-197.

3. Калашнікова Х.І. Вивчення ролі системи життєзабезпечення в економіці міста// Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України; за ред. Є.М. Кайлюка. – Харків: Вид. «Форт», 2011. – с. 72-80.

4. Калашнікова Х.І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України// V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки 2011». Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». №6(132), Київ, 2012 – с. 180-185.

5. Калашнікова Х.І.Соціально-економічний розвиток інфраструктури міст Харківського регіону// Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки»6’2011[9]/ Університет економіки, технологій і підприємництва. Хмельницький, 2011. - с. 129-132.

6. Калашнікова Х.І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України// VМіжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки 2011». Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». №6(132), Київ, 2012. - с. 180-185.

7. Калашнікова Х.І. Методика комплексної оцінки тенденцій і динаміки соціально-економічного розвитку великого міста// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Вип. 31. – Ч. ІІ.−Т.2 –– (Серія: Економічні науки). - с. 215–218.

8. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Місто – ключова детермінанта стратегічного, збалансованого розвитку регіону// Аналітично-інформаційний журнал "Схід". № 6 (126) 2013 р. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). Індекс цитування Index Copernicus,  World Cat та інш. - с. 95-99.

9. Карлова О.А., Калашнікова Х.І.Рекреаційні об’єкти як інфраструктурна складова містообслуговуючого комплексу// Проблемы теории и практики городского управления (экономико-правовой аспект). – Донецк, 2013. - с. 139-143.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter