KolesnikTДоцент кафедры менеджмента и администрирования, кандидат экономических наук (1988 г.), доцент (1995 г.).
Научные интересы: исследование социально-экономических явлений общественной жизни.
Педагогическая деятельность: «Статистика», «Экономический анализ предприятий городского хозяйства». Руководство дипломными проектами.
Окончила экономический факультет Харьковского института общественного института работала преподавателем-почасовиком на кафедре учета и вычислительной техники Харьковского института общественного питания (1981-1983 г. г.); преподавателем-почасовиком на кафедре статистики и учета Харьковского государственного университета (1984 г.). С 1984 по 1987 г. г. – Аспирантка Московского экономико-статистического института.
В 1988 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экномических наук по специальности 08.00.11 – «Статистика».
С 1988 г. преподаватель кафедры статистики и учета Харьковского государственного университета (ХГУ).
1994-1997 г. г. – доцент кафедры статистики и учета ХГУ.
1997-1999 г. г. – докторантура ХГУ по специальности «Статистика».
С 2002 г. и по настоящее время доцент кафедры менеджмента и администрирования Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова. Преподает учебные курсы: «Статистика, «Экономический анализ предприятий городского хозяйства».
Автор более 104 научных и учебно-методических работ. Соавтор учебного пособия для студентов высших учебных заведений «Практикум та тренінг зі статистики» (2012 г.). Соавтор 3-х монографий.


Основные научные публикации
Монографии:  

1.  Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України: Монографія / Кайлюк Є. М., Ковалевський Г. В., Колесник Т. М. та
інші. – Х.: Вид-во «Форт», 2010. – 376 с.
2.  Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України: Монографія / Кайлюк Є. М., Ковалевський Г. В., Колесник Т. М. та інші. – Х.: Вид-во «Форт», 2011. – 448 с.
3.  Екологічний менеджмент і його зв’язок із суспільним виробництвом: Монографія / Кайлюк Є. М., Бурмака Т. М., Колесник Т. М. та інші. – Х.: Вид-во «Точка», 2012. – 344 с.


Научные статьи:

1.  Демидова О. С., Колесник Т. М., Колесник Д. А. Історія розвитку підприємництва // «Бізнес інформ», науковий журнал. – Харків: 2013. – №1. С. 332-344.
2.  Демидова О. С., Колесник Т. М., Колесник Д. А. Сучасний стан економічного розвитку України // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник, випуск 113. Серія: економічні науки. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. – Харків: 2014. – С. 111-116.
3.  Колесник Т. М. Механізм формування корпоративної культури в системі управління промисловим підприємством // Економічний простір: збірн. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДА БА, 2015. - №97. – С. 79-86. (Фахове наукове видання України, РІНЦ та Index Copernicus Польща).


 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗІ ВСТУПУ:    +38 (066) 144-91-95     Калашнікова Христина Ігорівна

Хто відвідує

Flag Counter