Великих Ксенія Олександрівна

VelikihK

Кандидат економічних наук (2006 рік), доцент (2007). У 2001 році закінчила економічний факультет Харківської державної академії міського господарства (спеціальність менеджмент готельного господарства і туризму).

У 2001 році вступила до аспірантури Харківської державної академії міського господарства.

З 2004 р - викладач кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві.

У 2006 році захистила дисертацію кандидата економічних наук "Ефективність створення і споживання промислових виробів". Викладає навчальні дисципліни "Бізнес-планування ", «Економіка і організація виробництва», «Управління місцевими фінансами та бюджетом», «Управління фінансовими ресурсами». Є керівником виробничої практики 3 курсу спеціальності МОМГ.

Наукові інтереси: Бізнес-планування на підприємстві. Глобальні і локальні цілі планування. Розробка і впровадження бізнес - планів на підприємствах в умовах ринкової економіки. Менеджмент на підприємствах енергетики, а також підприємств системи життєзабезпечення міста. Є автором понад 45 наукових та навчально-методичних робіт.

Основні наукові публікації:

Наукові статті в фахових виданнях України:

 1. Великих К.О. Практичне використання циклу Демінга в удосконаленні процесів управління компанією / К.О. Великих // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Економічні науки.- 2018.- Випуск 143, С. 28-30.
 2. Великих К.О. Бізнес – план, як інструмент ефективного управління / К.О. Великих // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Економічні науки.- 2018.- Випуск 143, С. 28-30.
 3. Великих К.О. Управління організаційним конфліктом, як можливість для росту та розвитку персоналу та організації / К.О. Великих // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Економічні науки.- 2017.- Випуск 136, С. 21-23.
 4. Великих К.О. Удосконалення класифікації принципів ціноутворення/ К.О. Великих // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Економічні науки. - Випуск 129, 2016р. С. 20-22.
 5. Великих К.О. Методологічні основи визначення потреби в електротехнічних виробах/ К.О. Великих // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Економічні науки. - Випуск 129, 2016р. С. 11-14.
 6. Великих К.О. Економічна криза та її наслідки для невеликих компаній / К.О. Великих // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Економічні науки. - Випуск 122, 2015р. С. 50-52.
 7. Великих К.О. Проблеми фінансового планування в сучасних умовах /К.О. Великих // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Економічні науки. - Випуск 115, 2014р. С. 19-23.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Великих К.О Антикризовий фінансовий менеджмент в організаціях /К.О. Великих// Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 5 березня 2018 року. С. 29-31.
 2. Великих К.О Концептуальний підхід в управлінні інноваціями /К.О. Великих// Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє :збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених( м.  Київ, 26-27 січня 2018р.) – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2018. – 104 с. С. 48-52.
 3. Великих К.О. Роль фінансового менеджера в період кризи /К.О. Великих// Матеріали II Міжнародної науково – практичної конференції м. Дніпро. У 2-х частинах. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – Ч.1. С. 50-52.
 4. Великих К.О. Розроблення маркетингового плану за концепцією 4Р/ К.О. Великих// Національні особливості та світові тенденції соціально – економічного розвитку країни : матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (м. Дніпро, 18-19 листопада 2016р.). У 2-х частинах. – Дніпро: НО «Перспектива». 2016. – Ч.1. – С. 92-95.
 5. Великих К.О. Баєва О.М. Фінансовий менеджмент в кризовій ситуації. /К.О. Великих О.М. Баєва// Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Санкт-Петербург–Відень, «30» листопада 2015 року / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — 136 с. С. 81-83.

Монографії:

 1. Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості. За заг. ред. проф. О.А. Карлової; Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 182с./Вплив електротехнічної промисловості на розвиток міської економіки. К.О. Великих С.144-171.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Великих К.А., Сніжко С.В. Менеджмент у паливно – енергетичному комплексі.//Навчальний посібник з грифом МОН Х.: ХНАМГ, 2009. – 343с. Навчальний посібник з грифом МОН України, протокол №14/18 – Г - 24 від 09. 01.2009р.