Освітні програми кафедри

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування є провідною кафедрою навчально-наукового інституту економіки і менеджменту (ННІЕіМ), на якій готують висококваліфікованих фахівців з менеджменту і публічного управління та адміністрування за новими Державними стандартами вищої освіти України для всіх видів економічної діяльності, державного управління, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад за 9-тю освітніми програмами.

 

Перший (бакалаврський) рівень освіти
 Спеціальність 073 "Менеджмент"   Освітня програма "Менеджмент організацій міського господарства"
 Освітня програма "Менеджмент міжнародних компаній"
 Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"  Освітня програма "Публічне управління та адміністрування"
Другий (магістерський) рівень освіти  
 Спеціальність 073 "Менеджмент"   Освітня програма "Менеджмент організацій і адміністрування"
 Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"   Освітня програма "Адміністративний менеджмент"
 Освітня програма "Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами"
  Третій (освітньо-науковий) рівень
 Спеціальність 073 "Менеджмент"  Освітньо-наукова програма "Менеджмент"
 Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"  Освітньо-наукова програма "Публічне управління та адміністрування"