РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В 2020 РОЦІ

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Вартість першого року навчання, грн.

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання

Заочно-дистанційна форма навчання

Денна форма навчання

Заочно-дистанційна форма навчання

073 Менеджмент

Менеджмент організації міського господарства

18 480

7 900

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

Менеджмент організації міського господарства

(Випускники ЖКК, ЕМТ)

18 480

7 700

 2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 

Менеджмент міжнародних компаній

18 480

7 900

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

281 Публічне управління   та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

18 590

7 900

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

Публічне управління та адміністрування

(Випускники ЖКК, ЕМТ)

18 590

7 700

2 р. 10 м.  2 р. 10 м. 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Спеціальність

Спеціалізація (освітньо-професійна програма)

Вартість першого року навчання, грн.

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання

Заочно-дистанційна  форма навчання

Денна форма навчання

Заочно-дистанційна форма навчання

073 Менеджмент

Менеджмент організації і адміністрування

20 240

8 670

1 р. 4 м.

1 р. 10 м.

281 Публічне управління   та адміністрування

Адміністративний менеджмент

20 240 

8 670

1 р. 4 м.

1 р. 10 м.

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

-

8 670

-

1 р. 10 м.