Наука

Професорсько-викладацький колектив кафедри активно займається науково-дослідною роботою. Серед основних науково-дослідницьких робіт такі як:

 • «Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія, практика», науковий керівник, д-р екон. наук, професор Новікова М. М.

 • «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика» (державний реєстраційний № 0116U003589, 2016 – 2018 рр.)., науковий керівник, д-р екон. наук, професор Новікова М. М.
 • «Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків” (державний реєстраційний № С113UСС5805, 2013 р.), замовник – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, науковий керівник, д-р екон. наук, професор Новікова М. М.
 • «Аналіз та удосконалення управління газовим господарством ПАТ «Полтавагаз» (№ договору 2587/12), замовник – ПАТ «Полтавагаз», керівник – канд. екон. наук, доц. Лелюк В.О.

Викладачі кафедри менеджменту і адміністрування систематично підвищують кваліфікацію в університетах країн Євросоюзу. В рамках кредитної мобільності налагоджено тісні стосунки з:

 • Університетом міста Острава (Чехія), факультет економіки;
 • Університетом Нова Гориця (Словенія);
 • Словацьким сільськогосподарським університетом м. Нітра (Словакія), факультет Європейських наук та регіонального розвитку;
 • філією університету Нова Гориця у Венеції (Італія);
 • Празьким інститутом підвищення кваліфікації;
 • Зеленогурським університетом (Польща);
 • літнім інститутом громадянської освіти в м. Аугсбург, (Німеччина);

Професор кафедри Новікова М.М. та канд. екон. наук Діоба А.В. брали участь в IX Мiжнароднiй науковiй конференцiї Академiчної Асоцiацiї економiчної психологiї, що проходила в м. Гданськ (Польша) 8-9 травня 2015 року з доповiддю на тему «Впровадження поведiнкової економiки до культурної спадщини як суспiльного блага».

Доценти Дегтяр О. А. та Калашникова К.І. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи» 20-22 травня 2016 р. у Румунії, також доцент Дегтяр О.А. взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку сучасної науки» 28-30 березня 2018 р. в м. Сеул, Південна Корея.

Доцент Плотницька С. І. виступила з доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Нові тенденції та кращі практики соціо-економічних досліджень», яка проходила 26-28 квітня 2018 р. в м. Херцег Нові, Ігало, Республіка Чорногорія.

Наукові праці викладачів кафедри опубліковані в  періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та інших.

 Викладачі кафедри активно співпрацюють в рамках програми DOBRE з польськими колегами щодо освітньої діяльності зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

На кафедрі працює Школа управлінської майстерності для школярів старших класів (відповідальний організатор канд. екон. наук, доц. Волкова М.В.).

Гурток «Юний менеджер-економіст» під науковим керівництвом канд. екон. наук, доц. Боровик М. В. організований для учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл на базі Комунального закладу «Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок вчителя» Харківської обласної ради». В межах роботи гуртка творча учнівська молодь готує під керівництвом викладачів кафедри наукові роботи, що успішно захищають в межах Малої академії Наук України.

Науковою роботою охоплені студенти 1 – 5 курсів. Для підтримки талановитої молоді на кафедрі менеджменту і адміністрування функціонує студентський науковий гурток (керівник – канд. екон. наук, ст. викл. Гнатенко М.К.), що створений з метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

Результатом роботи студентського наукового гуртка є щорічна участь і перемога наших студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Міжнародних конкурсах студентських проектів.