Наукова робота кафедри

2019-2021 роки на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: 

«Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія, практика»

Науковий керівник НДР – д-р екон. наук, професор М.М. Новікова

1 етап – Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції (01.2019 – 12.2019 рр.) За результатами 1-го етапу НДР була опублікована колективна монографія: "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"

2 етап – Методологічні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції (01.2020 – 12.2020 рр.)

3 етап – Механізми реалізації та оцінювання якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції (01.2021– 12.2021 рр.)

 

 2016-2019 роки на кафедрі виконувалась науково-дослідна робота на тему: 

«Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика» (державний реєстраційний номер 0116U003589)

 Науковий керівник НДР – д-р екон. наук, професор М.М. Новікова. 

 1 етап – «Методологічне забезпечення управління сталим розвитком» (2016-2017 навчальний рік);

2 етап – «Маркетингові дослідження сталого розвитку» ( 2017-2018 навчальний рік);

3 етап – «Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку» (2018-2019 навчальний рік).

Мета 1 етапу НДР   - удосконалення методологічних основ і розробка практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання. За результатами 1-го етапу НДР була опублікована колективна монографія: "УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА".

Мета 2-го етапу НДР  -  удосконалення методологічних основ і розробка практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання на основі використанням результатів маркетингових досліджень. За результатами 2-го етапу НДР була опублікована колективна монографія: "МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ".

Мета 3-го етапу НДР -  розробка  практичних рекомендацій щодо публічного управління та адміністрування в контексті сталого розвитку в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання на основі забезпечення ефективної взаємодії  з органами державної влади та реформування системи місцевого самоврядування. За результатами 3-го етапу НДР була опублікована колективна монографія:  "ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ".

Конференції, що проведені за участю викладачів кафедри

2016/2017 навчальний рік відзначився проведенням Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ».

В 2017/2018 навчальному році кафедрою організовано та проведено І міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ».

2019/2020 навчальний рік відзначився ІІ міжнародною науково-практичною інтернет-конференцією «ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ».

В 2020/2021 навчальному році кафедрою організовано та проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН".