ДСТУ 8302:2015 «БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання»

ДСТУ 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. Структура та правила оформлювання»

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики

 

Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних бакалаврських робіт

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Методичні рекомендації до проведення переддипломної практики

 

Тематика та методичні рекомендації до виконання дипломних бакалаврських робіт

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

 Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики

 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики

 

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики

 

Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентації дисциплін

Бакалаври:

Вступ до менеджменту. Тема: Менеджмент організацій міського господарства - Лектор, д-р екон. наук, професор Новікова М. М.

Підготовка і захист дипломної магістерської роботи - Лектор, д-р екон. наук, професор Новікова М. М.

Періоди становлення та розвитку публічної влади в Україні - Бєльська Тетяна Валентинівна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Мультикритеріальні методи прийняття рішень (дисципліна Методологія наукових досліджень) - Лектор, канд. екон. наук, доцент Гуляк Р. Е.

Lecture 1. The main objective of the course - Лектор, канд. екон. наук, доцент Калашнікова Х.І.

Lecture 4. Process selection and design - Лектор, канд. екон. наук, доцент Калашнікова Х.І.

Lecture 5. Supply Chain Design - Лектор, канд. екон. наук, доцент Калашнікова Х.І.

Lecture 6. Strategic Capacity Managemen - Лектор, канд. екон. наук, доцент Калашнікова Х.І.

Lecture 8. Quality Management - Лектор, канд. екон. наук, доцент Калашнікова Х.І.

СУТНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ - лектор, канд. екон. наук, доцент Колонтаєвський О.П.

Місто як соціальна система, історія його виникнення, розвитку та стан міст України на сьогодні - лектор, канд. екон. наук, доцент Колонтаєвський О.П.

Теорiя органiзацiї лектор канд. екон. наук, доц. Шевченко В.С.

Статистика лектор канд. екон. наук, доц. Колесник Т.М. 

Бізнес-планування Лектор канд. екон. наук, доц. Самойленко І.О.

Державне та регіональне управління Лектор д-р наук з держ. упр., проф. Гайдученко С.О.

Менеджмент і адміністрування (Менеджмент) Лектор канд. екон. наук, доц. Шевченко В.С.

Муніципальний менеджмент Лектор д-р наук держ. упр., доц. Чернов С.І.

Операційний менеджмент  Лектор канд. екон. наук, доц. Волкова М.В.

Організація виробництва Лектор канд. екон. наук, доц. Боровик М.В.

Соціально-психологічні основи менеджменту Лектор канд. екон. наук, доц. Бурмака Т.М.

Статистика Лектор канд. екон. наук, доц. Колесник Т.М.

 

Магістри:

Ділове адміністрування (Управління змінами) Лектор канд. екон. наук, доц. Калашнікова Х.І.

Ділове адміністрування (Управління якістю) Лектор канд. екон. наук, доц. Калашнікова Х.І.

Менеджмент організацій Лектор канд. екон. наук, доц. Самойленко І.О.

Методологія наукових досліджень Лектор д-р екон. наук, проф. Новікова М.М.

Управління людськими ресурсами в публічній сфері Лектор д-р наук з держ. упр., доц. Дегтярь О.А.

Фінансовий менеджмент Лектор д-р екон. наук., проф. Кондратенко Н.О.