ПРОФЕСІОГРАМА

 

Назва спеціальності

(освітньої програми)

Посади, які можуть займати випускники

Аспірантури

(після захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії (PhD)»)

281 «Публічне управління та адміністрування»

(Публічне управління та адміністрування)

- Вищі посадові особи державних органів влади;

- Вищі посадові особи місцевих органів державної влади;

- Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій;

- Викладачі закладів вищої освіти;

- Наукові співробітники науково-дослідних установ.