Назва спеціальності

(освітньої програми)

Посади, які можуть займати випускники

Аспірантури

(після захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії (PhD)»)

073 «Менеджмент»

Керівники підприємств, установ, організацій

Керівники виробничих та інших основних підрозділів

Керівники функціональних підрозділів

Керівники малих підприємств

Наукові співробітники

Наукові співробітники-консультанти

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів