Наукові роботи викладачів кафедри

Результати наукових досліджень викладачів кафедри були опубліковані в монографіях:

1. «Проблеми синергізму і диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України» (2010р.).

2. «Удосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України» (2011р.).

3. «Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства» (2012 р).

4. «Теорія і практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст» (2013р.).

Сталий  розвиток  в  умовах  глобальних  викликів  :  матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О. М.  Бекетова  та  ін.  –  Харків:  ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова, 2017. –  333 с.

 

А також в різних наукових виданнях:

 

Наукові роботи Боровик М.В.

Наукові роботи Браташ М.А.

Наукові роботи Буркун І.Г.

Наукові роботи Бурмаки Т.М.

Наукові роботи Великих К.А.

Наукові роботи Волкової М.В.

Наукові роботи Гайдученко С.О.

Наукові роботи Гнатенко М.К.

Наукові роботи Гриненко В.В.

Наукові роботи Гуляк Р.Э.

Наукові роботи Дегтяря О.А.

Наукові роботи Калашниковой Х.І.

Наукові роботи Колонтаєвського О.П.

Наукові роботи Колесник Т.М.

Наукові роботи Кондратенко Н.О.

Наукові роботи Магомедової М.А.

Наукові роботи Новикової М.М.

Наукові роботи Плотницької С.І.

Наукові роботи Самойленко І.О.

Наукові роботи Шевченко В.С.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter