Публічне управління та адміністрування

 

DSC 0008

 

Гарант освітньо-наукової програми Гайдученко Світлана Олександрівна,  

д-р. наук з держ. упр., професор, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

+38 (067) 26-11-301  

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

1. ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА "Публічне управління та адміністрування"

ДОДАТОК до освітньо-наукової програми "Публічне управління та адміністрування"

The Profile of the Educational Program in Speciality 281 “Public administration”

Освітньо-наукова програма "Публічне управління та адміністрування", 2017 р.

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОНП "Публічне управління та адміністрування"

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 1

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2

Навчальний план, 2017 р.

3. РЕЦЕНЗІЇ НА ОНП "Публічне управління та адміністрування"

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

4. ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОНП

5. Інформація про викладачів дисциплін ОНП та показники їхньої активності

6. Інформація про висококваліфікованих науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснюють (або можуть здйснювати) наукове керівництво здобувачів ОНП

7. ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА НПП

Наказ щодо опитування студентів

Результати анкетування кафедрою МіПА 2019

Результати анкетування кафедрою МіПА 2020

Результати анкетування ННІПКВК

Результати анкетування аспірантів щодо організації дистанційного навчання

Результати анкетування науково-педагогічних працівників щодо організації дистанційного навчання

Анкета для опитування науково-педагогічних працівників

8. ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПРАЦЕДАВЦІВ

9. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ АСПІРАНТІВ

10. ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРІЙ І ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

11. НАУКОВА РОБОТА АСПІРАНТІВ

12. МОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ОНП

13. ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ

Відповідність наукової діяльності аспірантів напрямові досліджень наукових керівників

Інформація щодо наявності необхідної кількості науковців для якісної підтримки наукової роботи аспірантів

14. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ АСПІРАНТІВ

Малюхова Ю.І.

Малюхов О.С.

15. РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОНП

Обов'язкові компоненти освітньої програми Вибіркові компоненти освітньої програми
 ОК 1          Академічна та наукова англійська мова  ВК 1  Базова академічна та наукова іноземна мова (друга)
 ОК 2  Управління науковими проєктами  ВК 2 Публічне управління та адміністрування як суспільне явище, його інститути, форми та методи їх діяльності
 ОК 3  Сучасні методи викладання у вищій школі  ВК 3 Теоретичні засади розроблення і функціонування механізмів публічного управління та адміністрування
 ОК 4  Історія і філософія науки  ВК 4 Соціальна та гуманітарна політика органів місцевого самоврядування
 ОК 5  Науково-педагогічна практика  ВК 5  Система органів публічної влади в Україні
 ОК 6  Державна інформаційна політика  ВК 6 Публічна служба
 ОК 7  Правова регламентація публічного управління та адміністрування  ВК 7          Вибір ОК з каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти
 ОК 8  Комунікації в публічному управлінні    

 Освітні компоненти, 2020-2021  навчальний рік

16. НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРУП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

17. ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співпрацю 1

Договір про співпрацю 2 

Договір про співпрацю 3 

18. Зауваження та пропозиції акредитаціх інших освітніх програм 

19. Потенційні рецензенти

20. Наказ щодо створення комісії з етики

Доповнення до наказу про комісію з етики

21. Наказ про підготовку нормативно-методичних документів щодо організації освітнього процесу

22. Програма вступного іспиту зі спеціальності

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності

23. Скринька довіри для аспірантів