аспірант Калашнікова Христина Ігорівна

Харківська національна академія міського господарства, м.Харків

ПЕРСПЕКТИВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

В Україні відсутній чіткий механізм стійкого розвитку інфраструктури міст, що допомагає створити комфортні умови проживання населення, можливості для відтворення продуктивних сил. Особливе місце серед шляхів підвищення ефективності функціонування міста займає раціональне використання основних фондів підприємств міського господарства, використання інноваційних технологій, формування інвестиційної привабливості, якість наданих житлово-комунальних послуг.

Інфраструктура сучасного міста, якість міського середовища визначається діяльністю комплексу галузей міського господарства, що забезпечують населення міста і виробництво. На сьогоднішній день основні напрямки ринкової трансформації інфраструктури міст Харківської області базуються на відповідних положеннях загальнодержавної програми Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».

Оцінка перспектив стійкого розвитку інфраструктури міст Харківського регіону повинна передбачати облік різних аспектів - економічних, соціальних, екологічних, тобто має бути властива гармонійного процесу розвитку. Вирішення соціальних, екологічних завдань може теж виступати як структурний елемент розвитку території (відповідно соціальне, екологічне). Стійкість досягнутих результатів забезпечується тим, що вони закріплюються в процесі функціонування системи життєзабезпечення міста.

При управлінні містом, як адміністративно-територіальною одиницею, врахуємо діалектичний взаємозв'язок рівноваги і не рівноваги, стійкості і руху системи. Одне не виключає інше. Має бути рівновага як форма вираження руху, але рух само має бути рівноважним та спрямованим на підвищення якості життя населення.

Для ефективного управління має бути забезпечений баланс функціонування і розвитку інфраструктури міста. Слід зазначити, що проблема такого балансу існуватиме завжди. Її особливість полягає в тому, що вона має конкретно-історичний характер. Розуміння функціонування як форми буття залежить від конкретних умов, рівня науково-технічного прогресу, стабільності існування суспільства тощо. І розвиток, і функціонування є динамічними процесами, оскільки і чинники, і ресурси як розвитку, так і функціонування змінюються. На перше місце всі більшою мірою виходять людський капітал, чинники, пов'язані з формуванням і розвитком інтелектуального потенціалу.

Сучасний стан інфраструктури багатьох міст Харківської області потребує суттєвої допомоги з боку держави за всіма напрямами: фінансування, реструктуризація, законодавство тощо. Також, за досвідом таких економічно розвинутих держав, як Японія, США та інших, перспективними напрямками розвитку інфраструктури міст Харківського регіону повинні стати інноваційні високотехнологічні і наукоємні галузі в авіаційній і космічній промисловості, енергетичному машинобудуванні, фармацевтичній промисловості, нано- і біотехнології.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter