Президиум24 червня 2019 року в Харківській обласній раді відбувся успішний захист дипломних бакалаврських робіт студентів, які навчаються на кафедрі менеджменту і публічного адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент», Янголенко О. С. (тема «Адміністративне управління інвестиційними проектами», керівник д-р екон. наук Новікова М. М., Опаленик Д. Я. (тема «Управління стратегічним брендінгом регіону», керівник канд. екон. наук Гнатенко М. К.).

Запропоновані у дипломних роботах пропозиції спрямовані на вирішення практичних завдань щодо підвищення ефективності реалізації конкурсу громадських ініціатив «Разом в майбутнє» на основі вдосконалення організацій адміністративного управління та оцінки інвестиційного привабливості регіону, створення комплексного бренду регіону, який складатиметься з трьох основних елементів, що відповідають узагальненій категоризації типів територіального брендингу: туристичний, соціальний та інвестиційний бренди.

Така плідна співпраця ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з Харківською обласною радою дає можливість працедавцям знайти кваліфікованих фахівців, які спроможні ефективно працювати, а випускникам – отримати перше робоче місце відповідно до їх фаху, отримав практичні навички професійної діяльності вже піж час проходження виробничої і переддипломної практик, що є основою дуальної освіти в Україні.

 

Гости

Общая

Ленаденис