Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 року Швед Аліні Борисівні присуджується науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Дисертацію виконано в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – Новікова Марина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

yulia khlebnikova mdE6 YNEqhU unsplash

Колектив кафедри менеджменту і публічного адміністрування щиро вітає Аліну Борисівну та бажає успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!