Навчально-методичні роботи Кайлюка Є.М.

Кайлюк, Є.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)».

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. и Гнатенко, М.К. и Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. и Шаповаленко, Д.О. (2015) Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кайлюк, Є.М. и Парамонов, А.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Кайлюк, Е.Н. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни КОНТРОЛІНГ (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2014) Програма з дисципліни "Контролінг" для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни "Контролінг" для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Кайлюк, Є.М. и Поспелов , О.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» для спеціаліста (магістра) спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці за галузями».

Кайлюк, Є.М. и Поспелов , О.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» для спеціаліста (магістра) спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці за галузями».

Кайлюк, Є.М. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Контролінг» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Кайлюк, Є.М. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кайлюк, Є.М. (2013) Кайлюк Є.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кайлюк, Є.М. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кайлюк, Є.М. и Гриненко, В.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Гриненко, В.В. и Кайлюк, Є.М. (2012) Публічне адміністрування. Підручник для студентів спеціальності «Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності).

Кайлюк, Є.М. (2012) План видання дистанційних курсів кафедри Менеджменту і маркетингу у міському господарстві на 2013 р.

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колонтаєвський, О.П. и Кайлюк, Е.Н. и Шаповаленко, Д.О. (2012) Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. Підручник для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Кайлюк, Є.М. и Бурмака, Т.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№588).

Кайлюк, Є.М. и Бурмака, Т.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та проведенню практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№2157).

Кайлюк, Є.М. и Гриненко, В.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Андрєєва, В.М. и Кайлюк, Є.М. и Бардаков , В.А. и Ковалевський , Г.В. и Лелюк, В.О. (2010) Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (для студентів спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»).

КАЙЛЮК, Є.М. (2010) План видання методичних розробок кафедри МММГ (601) в 2011 році.

Кайлюк, Є.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»).

Кайлюк, Є.М. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»).

Кайлюк, Є.М. и Сніжко, С.В. (2010) Менеджмент в муніципальній енергетиці. Підручник для студентів економічних спеціальностей.

Андреєва, В.М. и Кайлюк, Є.М. и Шаповаленко, Д.О. (2007) Маркетинг і поведінка споживача на ринку комунальних послуг. Навчальний посібник.

О.А.   Наукові роботи О.А. А.В.  Наукові роботи А.В. Т.Е.   Наукові роботи Т.Е. В.А. Наукові роботи В.А. О.В.   Наукові роботи О.В.  Г.Ю. Л.В.Є.


 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗІ ВСТУПУ

+38 (099) 907-90-35

Анастасія

Хто відвідує

Flag Counter