ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ
  Спеціальність 073 «Менеджмент»   Освітня програма «Менеджмент організацій міського господарства»
 Спеціальність 073 «Менеджмент»   Освітня програма «Менеджмент міжнародних компаній»
 Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»   Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»
  ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ
 Спеціальність 073 «Менеджмент»   Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»
 Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»   Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»
 Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»   Освітньо-професійна програма «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»
  ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ​
 Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-наукова прогрма підготовки доктора філософії (PhD)

 Спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»
 Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (PhD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image IMG