Склад кафедри МіПА

Новикова Марина Николаевна1

  Новікова Марина Миколаївна -  Завідувачка кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор економічних наук, професор.

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем розвитку суб'єктів господарювання і створення сприятливих економіко-правових умов їх діяльності. Активно працює над пошуком шляхів розвитку трудового потенціалу і його ефективного використання на основі економіки знань.

Педагогічна діяльність: "Вступ до менеджменту", "Методологія наукових досліджень", "Адміністративний менеджмент".

 

фото Кондратенко Наталья Олеговна - д-р экон. наук, профессор

  Кондратенко Наталія Олегівна - професор кафедри менеджменту і публічного адмініструваннядоктор економічних наук, професор.

Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування механізмів адаптивного управління економічним та соціальним розвитком організацій, регіонів та галузей національного господарства України.

Педагогічна діяльність: "Статистика", "Фінансовий аналіз", "Фінансовий менеджмент", "Управління місцевими фінансами та бюджетом",  "Управління фінансовими ресурсами".

 

 

Plotnicka

    Плотницька Світлана Іванівна - професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор економічних наук, професор. 

Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування та функціонування механізмів управління та ефективного використання внутрішніх ресурсів підприємств; управління маркетинговими комунікаціями; брендинг.

Педагогічна діяльність:  «Менеджмент організацій», «Корпоративне управління», «Міжнародний маркетинг», «Стратегічний маркетинговий менеджмент», «Стратегії виходу організації на міжнародній ринки»».

 

 

 

  

фото 24.02.2017

   Бєльська Тетяна Валентинівна   - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор наук з державного управління, доцент.

Наукові інтереси пов’язані з публічною владою, публічним управлінням, місцевим самоврядуванням, з питаннями взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства, глобалізацією, глобальним громадянським суспільством, державною політикою сприяння розвитку громадянського суспільства, архетипікою.

Педагогічна діяльність: "Основи публічного управління і адміністрування"; "Місцеве самоврядування", "Регулювання економічних і соціальних процесів в місцевому самоврядуванні", "Інституційні основи ЄС", "Державна влада та громадянське суспільство".

  

DSC 0008

 Гайдученко Светлана Александровна -  професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор наук з державного управління, професор.

Наукові інтереси пов'язані з державним управлінням, місцевим самоврядуванням, державною службою.

Педагогічна діяльність: “Державне та регіональне управління”, “Електронне урядування”, “Організаційна культура”.

 

 

 

 

 

Degt

  Дегтяр Олег Андрійович  доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор наук з державного управління, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з формуванням і функціонуванням механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів, відкритістю та прозорістю публічної влади, програмування та прогнозування державного регулювання ринку житлової нерухомості, Державних механізмів оцінки та мінімізації корупційних ризиків у системі державного управління України.

Педагогічна діяльність: "Державне регулювання економіки", "Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності", «Управління адміністративними процесами в організації», «Управління людськими ресурсами в публічному управлінні».

 

Borovik10

  Боровик Марина Вікторівнадоцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор економічних наук, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань.

Педагогічна діяльність: "Вступ до менеджменту", "Методологія наукових досліджень", "Адміністративний менеджмент".

 

 

 

фото Бурмака Татьяна Николаевна - к.е.н., доцент

   Бурмака Тетяна Миколаївна доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з дослідженням питань розвитку суб'єктів господарювання і прийняття ефективних управлінських рішень. Активно працює над пошуком шляхів розвитку комунікативного потенціалу і його ефективного використання на основі соціально-психологічних аспектів управління.

Педагогічна діяльність: "Соціально-психологічні основи менеджменту", "Комунікативний менеджмент", "Управлінські рішення".

 

 

 

фото Великих Ксения Александровна - к.е.н., доцент

   Великих Ксенія Олександрівна - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси : Бізнес-планування на підприємстві. Глобальні і локальні цілі планування. Розробка і впровадження бізнес - планів на підприємствах в умовах ринкової економіки. Менеджмент на підприємствах енергетики, а також підприємств системи життєзабезпечення міста.

Педагогічна діяльність: "Бізнес-планування ", «Економіка і організація виробництва», «Управління місцевими фінансами та бюджетом», «Управління фінансовими ресурсами».

 

 

 

Волкова

Волкова Мілиця В'ячеславівна доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси: теоретико-методичні засади управління витратами підприємства; маркетингове ціноутворення; управління брендом підприємства.

Педагогічна діяльність:  "Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)", "Маркетингова діяльність підприємств", "Контролінг".

 

  

 

фото Гнатенко Марины КонстантиновныГнатенко Марина Костянтинівна - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем публічного управління; трансформаційними процесами установ і організацій.

Педагогічна діяльність:  «Маркетинг», «Управління інноваціями», «PR та рекламні технології», «Поведінка споживача», «Організація підприємницької діяльності»».

 

 


 

  

Zaporogec

 Запорожець Ганна Володимирівна - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з трансформаційними процесами організацій і підприємств, маркетинговою діяльністю підприємств

Педагогічна діяльність: "Маркетинг", "Інвестиційний менеджмент", "Менеджмент організацій і підприємств міського господарства ", «Бізнес-комунікації».

 

 

 

асистент, к.э.н., Калашникова Кристина Игоревна

Калашнікова Христина Ігорівна  доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси присвячені проблемам стратегічного планування, урбанізації, сталого розвитку міст, трансформаційним процесам на рівні регіонів. Активно працює над пошуком сучасних наукових підходів до вибору стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку міст України, використовуючи закордонний досвід розвинених країн світу.

Педагогічна діяльність: "Міжнародні бізнес-стратегії" (англійською мовою), "Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)", "Системи життєзабезпечення міст", навчальна практика "Вступ до фаху".

 

 

 

 

доцент кафедры ММГХ, к.е.н., Колесник Татьяна Николаевна

Колесник Тетяна Миколаївна - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси: дослідження соціально-економічних явищ суспільної життєдіяльності.

Педагогічна діяльність: "Статистика".

 

 

 

 

 

Magamedova

 Магомедова Марина Асудуллаївна - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні процеси енергозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики; вдосконалення тарифоутворення в житлово-комунальному господарстві; проблематика підприємств житлово-комунального господарства та пошук шляхів їх вирішення; управління трудовими ресурсами та організацією оплати праці на підприємствах житлово-комунального господарства.

Педагогічна діяльність: "Адміністративний менеджмент", керівництво виробничою практикою студентів  на філіалі кафедри на базі КП "Харківські теплові мережі".

  

 

Schevchenko1

Шевченко Вікторія Сергіївна доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з вивченням сучасних тенденцій розвитку менеджменту та розробкою управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності. Активно працює над питаннями розвитку персоналу та використанням сучасних методів навчання персоналу на підприємстві. Пошуком шляхів оптимізації набору, відбору і використання персоналу, підвищенням трудового потенціалу колективу підприємства.

Педагогічна діяльність: "Менеджмент", "Теорія організації", "Самоменеджмент".

 

 

Мазур стенд

 

Мазур Аліна Борисівна– асистент кафедри менеджменту і публічного адміністрування.

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем економічного розвитку регіонів України.

Педагогічна діяльність: "Вступ до менеджменту", "Менеджмент", "Методологія наукових досліджень", "Адміністративний менеджмент".

 

 

 

фото Фесенко Людмила Александровна - старший лаборант кафедры

 

 Фесенко Людмила Олександрівна - інженер кафедри.

 

 

Настя сайт

Костіна Анастасія Генадійовна - старший лаборант, лаборант який має повну вищу освіту.


 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗІ ВСТУПУ:    +38 (066) 144-91-95     Калашнікова Христина Ігорівна

Хто відвідує

Flag Counter