Навчально-методичні роботи Плотницької С.І.

Плотницька, С.І. (2016) АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. и Гнатенко, М.К. и Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. и Шаповаленко, Д.О. (2015) Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Плотницька, С.І. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ „Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища” (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).

Плотницька, С.І. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ „МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ” (для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»).

Плотницька, С.І. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ” (для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»).

Плотницька, С.І. (2015) Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища” (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).

Плотницька, С.І. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” денної форми навчання).

Плотницька, С.І. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція»).

Плотницька, С.І. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»)(№416).

Плотницька, С.І. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3-5 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей 7.06010107 - «Теплогазопостачання і вентиляція» та студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010108 «Водопостачання і водовідведення»)(№606).

Плотницька, С.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»).

Плотницька, С.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»).

Плотницька, С.І. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та організації самостійної роботи з дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»).

Плотницька, С.І. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи (РГР) з курсу «Основи маркетингу і менеджменту» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»)(№2121).

Плотницька, С.І. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи (РГР) з курсів «Основи маркетингу і менеджменту - 1», «Основи маркетингу і менеджменту - 2» (для студентів 3-5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№2142).

Плотницька, С.І. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»).

Плотницька, С.І. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 5 курсу (для студентів 5 курсу спеціальності 7.092601 “Водопостачання і водовідведення”).


 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗІ ВСТУПУ

+38 (099) 907-90-35

Анастасія

Хто відвідує

Flag Counter