Навчально-методичні роботи Гнатенко М.К.

Гнатенко, М.К. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування).

Гнатенко, М.К. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Гнатенко, М.К. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ, РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування).

Гнатенко, М.К. (2016) План видання кафедри 601 МіА на 2017 рік.

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент.

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Самойленко, І.О. и Гнатенко, М.К. и Магомедова, М.О. (2016) Методичні вказівки до проходження виробничої практики (для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Гнатенко, М.К. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять, самостійної роботи та виконання РГР з курсу „Організація підприємницької діяльності” (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент).

Гнатенко, М.К. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри менеджменту і адміністрування на 2016 рік.

Гнатенко, М.К. и Самойленко, І.О. и Магомедова, М.А. (2015) Методичні вказівки до проходження ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. и Гнатенко, М.К. и Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. и Шаповаленко, Д.О. (2015) Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Новікова, М.М. и Дегтярь , Олег Андрійович и Боровик, М.В. и Гриненко, В.В. и Магомедова, М.А. и Мельман , В.О. и Шевченко, В.С. и Гнатенко, М.К. и Браташ, М.А. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Запорожець, Г.В. и Штерн, Г.Ю. и Боровик, М.В. и Калашнікова, Х.І. и Гнатенко, М.К. (2015) ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник.

Гнатенко, М.К. (2014) План видання науково-методичної і наукової літератури кафедри МММГ на 2015 рік.

Діоба, А.В. и Гнатенко, М.К. (2014) Програма дисципліни “Інвестиційний менеджмент” для студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Діоба, А.В. и Гнатенко, М.К. (2014) Робоча програма дисципліни “Інвестиційний менеджмент” для студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Гнатенко, М.К. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з дисципліни «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ, РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Діоба, А.В. и Гнатенко, М.К. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інвестиційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Гнатенко, М.К. (2013) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри МММГ на 2013/2014 навчальний рік.

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№2283).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№2282).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№2122).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної, 5 та 6 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).


 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗІ ВСТУПУ

+38 (099) 907-90-35

Анастасія

Хто відвідує

Flag Counter