Мазур А.БМазур Аліна Борисівна - асистент кафедри менеджменту і адміністрування.

З відзнакою закінчила Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова у 2014 р., за спеціальністю «менеджмент організацій і адміністрування», отримала кваліфікацію «спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування».

У 2014 році розпочала трудову діяльність на кафедрі Менеджменту і адміністрування ХНУМГ імені О. М. Бекетова на посаді старшого лаборанта.

З грудня 2014 р. по грудень 2017 р. була здобувачем кафедри МіА (заочна форма навчання) з спеціальності «08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Науковий керівник: д-р екон. наук, проф.,
зав. каф. МіА Новікова М.М.

На посаді асистента кафедри МіА працює з жовтня 2017 р.

Викладає навчальні курси: Вступ до менеджменту, Менеджмент і адміністрування (Теорія організації), Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент).

Основні наукові публікації:

 1. Мазур А.Б. Управління економічним розвитком регіонів України / А.Б. Мазур // Науковий фаховий економічний журнал «Соціальна економіка»:
 2. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / Том 52, № 2, 2016 р. – С. 103-108.
 3. Мазур А.Б. Теоретичні аспекти управління економічним розвитком регіонів України / А.Б. Мазур // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове видання]. – Миколаїв, 2016. Випуск 12. – С. 374-377.
 4. Мазур А.Б. Державні механізми стимулювання економічного розвитку регіонів України / А.Б. Мазур // Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016. – C123-125.
 5. Мазур А.Б. Узагальнення закордонного досвіду щодо енергозбереження як основної умови ефективного енергоменеджменту / А.Б. Мазур // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія економічні науки. – Випуск 15. Частина 2., 2015 р. – С.23-26.
 6. Мазур А. Б. Управління економічним розвитком регіонів України
  /А. Б. Мазур // Проблеми стабілізації економіки країни: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет конф., Тернопіль 16 грудня 2016 р. /  Тернопіль: ТНЕУ, 2016.
 7. Мазур А. Б. Державне регулювання економічного розвитку регіонів України /А. Б. Мазур // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ
  ім. О. М. Бекетова, 2017. С. 104-105.

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗІ ВСТУПУ:    +38 (066) 144-91-95     Калашнікова Христина Ігорівна

Хто відвідує

Flag Counter