Plotnicka

Займані посади

Квітень 2015 і по теперішній час - доцент кафедри Менеджменту та адміністрування

2007 - 2015- доцент кафедри Менеджменту і маркетингу в міському господарстві

2003 - 2007 - асистент кафедри Менеджменту і маркетингу в міському господарстві.

Наукова діяльність за кордоном

Дослідник пост-док в Університеті Нова Гориця, м Нова Гориця, Словенія, жовтень 2014 - квітень 2015 рр.

Дослідницька робота в Інституті Аграрного розвитку в Центральній та Східній Європі, Гаале (Цаале), Німеччина, жовтень - листопад 2001 р.

Освіта
Ступінь кандидата економічних наук (спеціальність 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК, 2005

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка (ХНТУСГ імені П.Василенка), м. Харків, Україна

Диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Харківська національна академія міського господарства, факультет економіки та менеджменту, 1999 р.

Професійний досвід

Навчальна дисципліна «Менеджмент і маркетинг», осінь 2015, магістерська програма «Бізнес-адміністрування»

Навчальний курс «Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища», весна 2014, магістерська програма «Менеджмент і адміністрування»

Навчальна дисципліна «Основи маркетингу», осінь 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 підготовка бакалавра

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту і маркетингу», весна 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, підготовка бакалавра

Навчальна дисципліна «Організація і планування ремонту основних фондів ЖКГ», осінь 2009, 2008, 2007, підготовка фахівця

Наукові інтереси

Маркетингові технології підприємств в сучасному середовищі, теоретико-методологічні питання управління ефективним використанням внутрішніх ресурсів підприємств.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові публікації:

  1. S. Plotnytska Designing economic development policy for depressed areas / Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol.1 – Aspect Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – p. 324-328.

  2. S. Plotnytska Territorial capital in Ukraine: socio-economic and regional characteristics / Opole, Poland. – 2015.

  3. Плотницька С.І. Формування економічного потенціалу аграрних підприємств в умовах територіальної депресії / Вісник Херсонського державного ун-ту, 2015.

  4. S. Plotnytska Managing the development of depressed areas: marketing approach / Sustainable Development: scientific journal, Varna. – 2014. – p. 46-50.

  5. Плотницька С.І. Людський капітал як рушійна сила розвитку територій / Економіка і фінанси: наук. журнал - № 12. – Дніпропетровськ. – 2013. – С. 124-129.

  6. S. Plotnytska Toward a sustainable development of depressed areas / Украйна – България – Увропейски Съюз: съвременно състояние и перспективи. Сборник с доклади от междунар. Научна конференция. Том 2. Варна – Херсон: Изд-во «Наука и икономика», 2014. – С. 260-262.

  7. Методика вибору стратегічних альтернатив подолання стійкого депресивного типу розвитку територій / “Global scientific unity 2014” 26-27 сентября 2014 года в г. Прага масштабный мультидисциплинарный Конгресс.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter