Шевчнко В.С.

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, кандидат економічних наук (2013), доцент (2015 р.).

Закінчила факультет менеджменту Харківської національної академії міського господарства (1998 р., спеціальність "Менеджмент організацій"). Після закінчення академії працювала начальником кошторисно-договірного відділу ПП «Лайонс Шер».

01.09.2003 р. – 01.09.2009 р. – асистент кафедри економіки і управління в будівництві ФПОіЗН Харківської національної академії міського господарства

01.09.2009 р. – 01.06.2013 р. -- асистент кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку ФПОіЗН Харківської національної академії міського господарства

У 2013 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка будівництва) та тему «Управління персоналом в умовах інноваційної діяльності будівельного підприємства»

01.06.2013 р. – 17.01.2014 р. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХНУГХ їм. А. Н. Бекетова

17.01.2014 р. – по сьогоднішній день обіймає посаду доцента кафедри менеджменту і адміністрування ХНУГХ їм. А. Н. Бекетова

Викладає навчальні курси "Менеджмент і адміністрування (Теорія організації), «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)»

Наукові інтереси пов'язані з вивченням сучасних тенденцій розвитку менеджменту та розробкою управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності. Активно працює над питаннями розвитку персоналу та використанням сучасних методів навчання персоналу на підприємстві. Пошуком шляхів оптимізації набору, відбору і використання персоналу, підвищенням трудового потенціалу колективу підприємства.

Автор 103 наукових та навчально-методичних праць і 2 дистанційних курсів.

Основні наукові публікації:

Монографії:

1. Менеджмент регіонального розвитку : монографія / [О. В. Васильєв, К. А. Фісун, В. С. Шевченко і ін.] ; за ред. О. В. Васильєва, К. А. Фісуна. — Х. : ХНАМГ, 2010. — 375 с. (особисто підрозділ 3.1 – 257-297 с.);

2. Менеджмент міського розвитку : монографія / [О. В. Васильєв, К. А. Фісун, В. С. Шевченко і ін.] ; за ред.О. В. Васильєва, К. А. Фісуна. — Х. : ХНАМГ, 2012. — 398 с.(особисто підрозділ 2.4 – 182-213 с.)

Наукові статті:

  1. Шевченко В. С. Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення конкурентоспроможності в ринкових умовах / В. С. Шевченко, О. В. Поспєлов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. Трудов№75. - Дн-вск., ПГАСА, 2014. C. 273-277

  2. Шевченко В. С. Концептуальна модель управління мотивацією персоналу будівельних підприємств / В. С. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. Т.1. Хмельницький., – 2014. С. 52-58

  3. Шевченко В. С. Методичний підхід до формування інноваційної моделі управління персоналом будівельних підприємств на основі системи грейдів / В. С. Шевченко // Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ» Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства» Вип. № 46 (1089). – Х. : ХНТУ «ХПІ», 2014. С. 136-145

  4. Шевченко В. С. Пріоритетні напрями розвитку та підтримки підприємницької діяльності на муніципальному рівні / В. С. Шевченко // «Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки». № 37. Ч ІІ. Черкаси. – 2014. С. 12-16.

  5. Шевченко В. С. Визначення впливу корпоративної культури на діяльність підприємства / В. С. Шевченко // Комунальне господарство міст. : науково-техн. Збірник. – № 114. – Х. : ХНУГХ, 2014. – C. 157-161.

  6. Шевченко В. С. Проведення експертизи якості послуг підприємств ЖКГ / В. С. Шевченко, М. В. Волкова // Комунальне господарство міст. : науково-техн. Збірник. – № 117. – Х. : ХНУГХ, 2014. – C. 92-97.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter