Програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 4 місяця за денною формою навчання і на 1 рік 10 місяців за заочною (дистанційною) формою навчання. Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр з менеджменту», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування», що дає їм можливість працювати менеджерами-управителями в організаціях будь якого виду економічної діяльності.

Особливістю підготовки магістрів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

підготовка магістрів Менеджмент організацій і адміністрування

 • Менеджмент організації;
 • Корпоративне управління;
 • Управління якістю та змінами;
 • Управління проектами;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Ризик-менеджмент;
 • Інвестиційний менеджмент;
 • Стратегічна діагностика потенціалу організації;
 • Електоронне урядування;
 • Організаційна культура;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 • Адаптація організації до зовнішнього середовища;
 • Методологія наукових досліджень.

Сучасні вимоги роботодавців до менеджерів-управителів потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення магістратури випускники можуть працювати на посадах керівників організацій різних форм власності та видів економічної діяльності, їх структурних підрозділів, менеджерів за різними напрямами діяльності організації, наприклад, менеджерами з персоналу, реклами, маркетингу, організовувати бізнес, управляти бізнес-структурами, займатися науково-педагогічною діяльністю, продовжити навчання в аспірантурі.

Програма фахового вступного випробування 2021

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування, а також за телефонами:

тел. роб. (057) 707-31-13;

 тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і публічного  адміністрування


 

Викладачі кафедри на період воєнного стану працюють з використанням платформи дистанційного навчання Moodle, а також засобів дистанційної комунікації (Teams, Google Meet).  Для зв'язку використовуйте: 

Адреси електронних пошт викладачів